ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Eski gazetelerde “Çanakkale Muzafferiyeti”

“Muhâbir-i mahsûsamızdan…Saat on buçukta altısı önde dördü biraz geride olmak üzere on düşman sefinesinden (gemisinden) mürekkeb bir filo boğaz medhaline takarrub etti .

Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu Yeni Akit Gazetesi
19 Mart 2018 | 247

“Muhâbir-i mahsûsamızdan…

Saat on buçukta altısı önde dördü biraz geride olmak üzere on düşman sefinesinden (gemisinden) mürekkeb bir filo boğaz medhaline takarrub etti. Fedakâr tayyarecilerimiz daha evvel tayarân ederek istikşâfât icrâsıyla donanmanın harekâtını ihbâr eylemiş olduklarından mevki’-i müstahkem düşmanın takarrubuna muntazır bulunmakta idi. Düşman filosunun saff-ı harbi soldan başlayarak sırasıyla ‘Triumph, Agamemnon, Nelson, Queen Elisabeth, İnflexible, Majestic’ zırhlılarından ve beş torpidodan mürekkeb bulunuyordu. 

Saat onbirde sefâin-i mezkûre (adı geçen gemiler) ateşe başladılar. Birinci hatt-ı harbin arkasında ikinci bir hat teşkîl eyleyen Fransızların ‘Golva, Charlemagne, Suffren, Saint Lui’ zırhlıları da onbir buçukta endâhte (ateşe) iştirâk ettiler. Saat onikide İngilizlerin ‘İrresistible’ ve ‘Afrika’ isminde altı zırhlısı ile üç kruvazörü daha evvelki sefâine iltihâk eylediler.

Bu sûretle ondokuz gemiye bâliğ olan düşman donanması ateşinin şiddetini bir kat daha tezyîd etti (artırdı). En ileride İngilizlerin ‘Queen Elisabeth’ deridnotu bulunuyordu. Sahilin Rumeli cihetinde ilerleyen iki Fransız zırhlısı o taraftaki bataryalarımızın müessir endâhtı ile ric’ate (çekilmeye) mecbûr oldular ve Anadolu sahiline geçmek için dümen kırdılarsa da o cihetteki istihkâmlarımızdan da aynı müthiş ateşe ma’rûz kaldılar. 

Büyük bir isâbetle ateş püsküren ağır toplarımızın mermileriyle evvela bir torpido muhribi gark oldu (battı). Arkasından da Fransızların ‘Bouvet’ zırhlısına da batmazdan evvel büyük çapta iki mermi isâbet ettiği görüldü. Muhârebe kemâl-i şiddetle saat ba’de’z-zahir altıya kadar devam eyledi. 

Devamını Oku