Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu Yeni Akit

“Terk-i cemaat eyledüğün…”

13 Eylül 2017 | 217

Bursa Kadısı Molla Fenari, mahkemede Yıldırım Bayezid’i azarlıyor, ama Padişah’ın tavrı, okul kitaplarımızda iddia edildiği gibi, “Urun kellesini” tarzında değil, kusurunu gidermek için tedbir almak tarzında oluyor.

Ne yapmış Padişah? Gelin onu da Osmanzade Taib Efendi’den okuyalım:

“Hünkâr, saray-ı hümayunları pişgâhında bir camii şerif bina idüb evkaat-ı hamsede cemaate müdavemet buyurdular.”

Yani, Yıldırım Padişah, sarayının bahçesinde bir cami yaptırmış (bugünkü Yıldırım Bayezid Camii) ve beş vakit namazını bu camide cemaatle kılmaya başlamıştır.

Uyarı işe yaramış, ikaz yerini bulmuştur.

Devamını Oku