Maturidilik ve Eşarilik etkisi

Maturidilik etkisi konusunda bir noktaya daha işaret etmekte fayda var. Aslında Hanefiliğin Sünnilik içinde itikatta...

Yorumlar