Yalçın Akdoğan
Yalçın Akdoğan Star

Tekfircilik ve Kılıçdaroğlu

06 Ocak 2017 | 235

El Kaide ve DEAŞ gibi örgütler Müslümanları tekfir ederek, yani dinsiz ilan ederek öldürüyorlar. Tekfir anlayışı haddi aşma halidir; insanların dini, vicdani, imani durumları hakkında hüküm vermek, yargıda bulunmak hiçbir şahsa verilen bir yetki ve izin değildir. Hiçbir mü’min başka bir mü’minin imanını ölçemez, onun inancını mahkûm eden yargılarda bulunamaz.

Tekfircilik bir anlayış ve zihniyet olarak ortaya çıkar, silahlı örgütler tarafından istismar edildiğinde cinayetlere ve katliamlara yol açar. DEAŞ türü örgütler Müslümanların küfrüne hükmedip, ‘katli caizdir’diye kendi kendilerine uydurma fetvalar verip cinayetler işliyorlar. Bu hastalıklı anlayış kelamcıların kendi aralarındaki tartışmalardan tutun da radikal örgütlerin ve terör gruplarının eylemlerine kadar geniş bir yelpazede kendisini gösterebiliyor.

Devamını Oku