Vampirlerin son kozları

Paris’deki üçlü cinâyet konusunda iki gündür Muazzez, Muallâ ve dahî Mücellâ Matbuatımızda yayınlanan yorumları okudukça emînim ki bâzı insanların başı dönüyordur.

Yorumlar