Notlar... Notlar...

Râbia kelimesine dâir tuhaf tuhaf îzah denemeleri okudum. Dördüncü demek; söyleyeyim de içimde kalmasın! Vâhide, sâniye, sâlise, râbia...

Yorumlar