Kötümserlik mi iyimserlik mi?

Bu yıl barış olmasını hiç doğru bulmuyorum. Çünki bu takdirde savaş sâdece 29 yıl sürmüş olacak. Oysa dişimizi sıkıp bir sene daha boğuşsak bizim de bir Otuz Yıl Savaşımız...

Yorumlar