Komik şeyler

Abesle iştigâl etmek konusunda epey mümârese sâhibiyiz. Yâni gereksiz, saçma sap

Yorumlar