Jest ve rest!

İçim daralıyor. Ölüm zâten hüzündür ama benim içim onun da ötesinde daralıyor. Türk olmanın dayanılmaz ağırlığı içimi daraltan. Sefâletimiz, acınacak...

Yorumlar