Hayret!

Freedom House (Hürriyet Evi) adlı bir politik inceleme/araştırma kuruluşu var. Merkezi Washington’da. Hükûmetlere bağlı olmayan örgütler kategorisinden sayılıyor ama bütçesinin yüzde 80’i

Yorumlar