Güneyde savaş bulutları

Evet, ne demiş Şâir “Sayfiye” adlı şeyinde? “Sonbahar bulutlarının taftası Bu sabah vakti ilk kez hışırdadı. Özürlü aşk ızdırabları haftası... Bilâhare komşu...

Yorumlar