En önemli ihraç ürünümüz

İnsanlar gibi milletlerin de birer kaderi var. Bu kaderin şekillendiği ve ortaya çıkdığı alansa tabii her milletin vatan edindiği toprak parçası. Bu bakımdan milletler ve vatanları arasında çözülmez...

Yorumlar