Bu Başbakan da çok oluyor artık!

Recep Tayyip Erdoğan nefreti artık o raddeye vardı ki tedrîcen psikopatolojinin ilgi alanına nüfûz etmeğe başladı. Mesel

Yorumlar