Bölgemizin geleceği

6 Hazîran 1985 târihli “Tercüman”da yayınlanan bir haber üzerine uzunca bir yazı kaleme almışım. Haber özetle şuydu: “Chicago’dan bildirildiğine göre Diyarbakır yakınlarındaki

Yorumlar