Benden söylemesi

Gerek sütun yazarları ve gerekse muhâbirler olarak zaman zaman işlediğimiz bâzı dil hatâları oluyor. Kitle haberleşme araçları, yâni gazeteler, radyolar, televizyonlar, adı üstünde, kitlelere hitâb...

Yorumlar