Ayıbdır söylemesi ‘büyük devlet’

Gerçek bir hanımefendi aslâ gerçek bir hanımefendi olduğunu söylemez! Vurgulamak şöyle dursun, bunu îmâ etmeğe dahî gerek görmez! Zâten buna lüzum da yokdur! Zîrâ gerçek bir...

Yorumlar