2013’de günlerimiz

Dün, yanlış saymadıysam, 167 arkadaşımız sütunlarından 2013’ün nasıl geçeceğini herkesin anlayabileceği bir dille îzâh etdi. O bakımdan benim de burada aynı konuyu bir kere daha ele almam gereksiz....

Yorumlar