Âşık Veysel’in mesajı

Koyun verdi kuzu verdi süt verdiYemek verdi ekmek verdi et verdiKazma ile döğmeyince kıt verdiBenim sâdık yârim kara topraktır Adem’den bu deme neslimi getirdiBana türlü türlü meyva yedirdi

Yorumlar