Yalnız peygamberlere mahsus olan hâller...

Kelâm âlimlerine göre, Peygamberin "mucize" göstermesi şart değildir. Merkezefendizade Ahmed Efendi, Osmanlı âlimlerinden olup meşhur velî Merkez Efendi'nin oğludur. İstanbul’da doğdu ve babasının...

Yorumlar