Onların kalpleri rahmânî nûrdan yoksundur!..

Bâtın ilimlerine kavuşmamış olan din adamları, bilmedikleri ilimlere inanmıyorlar! Ebû Hâmid İsferâyînî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 344'te (m. 955) İran’da İsferâyin'de...

Yorumlar