Nefis, hîleler yapan, dalavereci bir rakiptir!

"Bir kimse nefsin kötü isteklerinden korunmazsa murâd atını, ilâhî yoldaki arzu ve isteğini kaybetmiştir." Hamza İsferâyinî hazretleri evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimlerindendir....

"Bir kimse nefsin kötü isteklerinden korunmazsa murâd atını, ilâhî yoldaki arzu ve isteğini kaybetmiştir."
Hamza İsferâyinî hazretleri evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimlerindendir. 1380 (H.782) yılında Maverâünnehr'de İsferâyin kasabasında doğdu. Küçük yaştan îtibâren ilim sâhipleri ve gönül sultanları ile berâber oldu. Şeyh Muhyiddîn hazretlerine intisab ederek yüksek derecelere ulaştı. 1462 (H.866) yılında vefât etti.
Timûr Hanın torunlarından Sultanzâde Muhammed bin Baysungur, Irak'a gideceği vakit şeyhin ziyâretine geldi. Şeyh ona adâlet ve merhâmet hakkında pek çok nasihatlerde bulundu. Sohbet esnâsında şehzâdenin kalbinde şeyhe karşı büyük bir muhabbet hâsıl oldu. Şeyhin önüne bir kese altın bıraktı. Şeyh bunu kabûl etmedi ve şu beyti okudu:
"Altını dağıtmak, onu hiç almamaktan daha iyi ve hayırlı değildir." Sultanzâde bundan sonra şeyhe daha çok bağlandı...
Hamza İsferâyinî hazretleri, Azerî mahlasıyla yazdığı kasîdelerini toplamış olduğu dîvânındaki şiirlerinden bâzıları şu mânâdadır:
...
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
"İnsanı dalâletten âlimler kurtarır..." 09 Ekim 2022 | 89 Okunma “Kabir, âhıretin ilk durağıdır...” 08 Ekim 2022 | 165 Okunma Nefis, hîleler yapan, dalavereci bir rakiptir! 07 Ekim 2022 | 733 Okunma "İşkence yapanın evlenmesi harâmdır" 06 Ekim 2022 | 114 Okunma "Hiçbir şeyin rızâsını Allah rızâsından üstün tutma!..” 05 Ekim 2022 | 126 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar