"Muhakkak, sen de onlar da öleceksiniz"

Peygamber efendimiz vefât edince Eshâb-ı kiramın aklı başından gitti!.. İbnü'n-Neccar El-Bağdadi hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 578'de (m. 1183) Bağ­dat'ta doğdu. Bağdat'ta meşhur âlimlerden ilim...

Yorumlar