Küfür ve büyük günahlar...

Büyük günah, yalnız tövbe etmekle affolur. Küçük günahları affettirecek şeyler çoktur...   Zeynel’âbidîn ibn-i Nüceym hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 926 (m....

Büyük günah, yalnız tövbe etmekle affolur. Küçük günahları affettirecek şeyler çoktur...

  Zeynel’âbidîn ibn-i Nüceym hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 926 (m. 1519)’de doğdu. 970 (m. 1562)’de Mısır’da vefât etti. “Kebâir ve segâir” adlı risalesinden bazı bölümler: Küfürden sonra gelen büyük günahların bir kısmı şunlardır: Zinâ, livâta, az bile olsa alkollü içki içmek (içkinin helâl olduğunu itikâd etmek küfürdür), yalancı şâhidlik etmek, muharebeden kaçmak, faiz yemek, ana-babaya karşı gelmek, yetimin malını yemek, akraba ile alâkayı kesmek, bilerek Resûlullah efendimize iftira etmek, özrü olmadığı hâlde kasden Ramazân-ı şerîfte oruç tutmamak, ölçü ve tartıda hile yapmak, farz olan namazı vaktinden önce veya sonraya almak, zekâtı vermemek, zulüm ile Müslümana zarar vermek, Eshâb-ı kirâmdan birisine dil uzatmak, âlimlere ve hamele-i Kur’ân’a dil uzatmak, onları ayıplamak, gücü yettiği hâlde emr-i ma’rûf ve nehy-i münker (iyiliği emredip, kötülükten menetmeyi) yapmamak, sihri öğretmek ve yapmak, Kur’ân-ı kerîmi okumayı unutmak, Allahü teâlânın rahmetinden ümidi kesip, mekrinden emîn olmak, ölüm tehlikesi gibi zarûret olmadan leş veya domuz eti yemek, kumar oynamak, malı isrâf etmek, yeryüzünde din ve mal husûsunda fesad çıkarmak, hâkimin haktan ayrılması, yol kesmek, günah olan işlerde yardımcı olmak, günah olan işlere teşvik etmek, hamamda insanların yanında avret mahallini açmak, Hazreti Ali’yi, Hazreti Ebû Bekir ile Hazreti Ömer’den üstün tutmak, intihar etmek, azâlarından birisini telef etmek, üzerine idrar sıçramasından sakınmamak, verdiği sadakayı başa kakmak, bir kâhini veya müneccimi tasdik etmek, elbiseyi kibirlenmek için uzatmak, kötü bir çığır açmak, iyilik yapana nankörlük etmek, Müslümanın Müslümana ey kâfir demesi, âlimin ilmi ile amel etme...
YAZININ DEVAMI
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Allahü teâlânın rahmeti yetişmezse!.. 19 Şubat 2019 | 42 Okunma "Kâfirlerle dost, arkadaş olmayınız!" 18 Şubat 2019 | 100 Okunma Elemlerin, kederlerin yok olması için... 17 Şubat 2019 | 35 Okunma Zaruret olmadan dilenmek haramdır 16 Şubat 2019 | 35 Okunma "Çocuk kokusu cennet kokusudur" 15 Şubat 2019 | 56 Okunma
TÜM YAZILARI