İslâmiyetin hakîkatine kavuşanlar...

İslâmiyetin bir sûreti bir de hakîkati vardır. Bu ikisine birlikte din denir... İbn-i Ebü’r-Rebî’ hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 585 (m. 1189)’da Endülüs’te (İspanya) Belensiye (Valencia)...

İslâmiyetin bir sûreti bir de hakîkati vardır. Bu ikisine birlikte din denir...
İbn-i Ebü’r-Rebî’ hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 585 (m. 1189)’da Endülüs’te (İspanya) Belensiye (Valencia) civarında Şâtıbe (Jativa) şehrinde doğdu. İlk tahsilinden sonra Medine’ye giderek hadis ve Kırâat-i seb’ayı öğrendi. Sonra İskenderiye’ye yerleşti. Burada Ca'fer el-Hemdânî’ye intisab ederek tasavvuf yolunda ilerledi. 672’de (m. 1274) vefat etti. “El-Lüm’atü’l-câmi’a fi’l-Ulûmi’n-nâfi’a” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:
İslâmiyetin sûreti ve hakîkati vardır. Bu ikisine birlikte din denir. Sûret dediğimiz dînin bilinen emirleri ve yasaklarıdır. Hakîkat de, İslâmiyetin iç yüzüdür. Kabukla özün her biri, İslâmiyetin parçasıdır. Muhkem ve müteşâbihden her biri, İslâmiyetin kısımlarıdır. Ulemâ-i zâhir, İslâmiyetin yalnız kabuğunu öğrenmişlerdir. Ulemâ-i râsihîn “kaddesallahü esrârehümül'azîz”, İslâmiyetin kabuğunu ve özünü birlikte elde etmişlerdir. Sûret ile hakîkati bir araya getirmişlerdir.
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hanefî'de abdestin sünnetleri... 01 Aralık 2021 | 54 Okunma Âlimin huzûrunda sükût edip, edeb ile dinlemeli 30 Kasım 2021 | 51 Okunma “Ey nefsinin kurtuluşunu isteyen kimse!..'' 29 Kasım 2021 | 82 Okunma "Ey cennetlikler, bunu tanıyor musunuz?.." 28 Kasım 2021 | 151 Okunma Resûllerin ve nebilerin hususiyetleri hakkında... 27 Kasım 2021 | 90 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar