"Din büyükleri, Allahü teâlânın askerleridir!"

"Evliyâların sözlerinde garip sırlar, acâip tavırlar, hâller vardır. Bunları ehlinden başkası bilmez!.." Bosnalı Ali Dede hazretleri Halvetiyye tarîkatı şeyhlerindendir. Bosna'nın Mostar kasabasında...

"Evliyâların sözlerinde garip sırlar, acâip tavırlar, hâller vardır. Bunları ehlinden başkası bilmez!.."
Bosnalı Ali Dede hazretleri Halvetiyye tarîkatı şeyhlerindendir. Bosna'nın Mostar kasabasında doğdu. İlim tahsili için İstanbul'a geldi. Devrin ulemâsından dersler aldı, ilmini ilerletti. Halvetiyye şeyhi Bosnalı Bâlî Efendinin halîfesi Nûreddînzâde'ye intisab etti. 1566'da Kânûnî Sultan Süleymân'ın Sigetvar seferine katıldı. Bu seferde padişah vefat etti. Sigetvar Kalesi civârında Kânûnî Sultan Süleymân Han için bir türbe inşâ edildi. Ali Dede Bosnevî hazretleri de türbedârlığa getirildi. Türbenin yanına bir de zâviye yaptıran Ali Dede burada insanları irşad etti. 1597 senesinde Serdar-ı ekrem Satırcı Mehmed Paşanın dâveti üzerine Varat Seferine katıldı. Sefer dönüşü 1598 (H.1007)de Sigetvar’da vefat etti.
Pekçok eseri olup bunlardan “Risâle fî Beyânî Ricâli'l-Gayb ve Terbiyeü'l-Merâtib ve'l-Usûl” isimli eserini yazmaktan murâdını şu sözlerle ifâde etmektedir:
"Ey Kardeşim! Bu...
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Uzun emelli olmaktan çok sakınmalıdır!.. 16 Ağustos 2022 | 115 Okunma ''Birbirinize sırt çevirmeyiniz!..'' 15 Ağustos 2022 | 108 Okunma Kendisini medheden başkasını da kötüler 14 Ağustos 2022 | 116 Okunma “Rahat ve huzuru cömertlikte buldum” 13 Ağustos 2022 | 98 Okunma Üç günden fazla küsmek helal değildir 12 Ağustos 2022 | 142 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar