Meğer Türkiye biraz Avrupa'daymış!

PARİS Her kriz bir derstir; vatandaş, bilhassa alttakiler daha da ezilerek yaşar krizi. Ama esas dersi, üsttekilerin alması umulur.

Yorumlar