Hayat geride beklemek için çok kısa

Türkiye, Gürcistan, Arnavutluk ve Macaristan’ın oynadıkları futbolun ortak bir dili vardı sanki.

Yorumlar