Ankara koridorlarını arşınladım

Ankara’ya biraz da CHP’yi işgal edenleri görmek üzere geldim; ama 

Yorumlar