Duânın aleyhinde olmamalı

Hüseyin Sönmez: “Mübin duâsının kaynağı nedir, hadiste var mıdır, mekruh mudur, bidat mıdır, eğer mekruhsa veya bidatse piyasada satılan bazı sûreler, Yasin ve duâlar olan çeşitli duâ...

Hüseyin Sönmez: “Mübin duâsının kaynağı nedir, hadiste var mıdır, mekruh mudur, bidat mıdır, eğer mekruhsa veya bidatse piyasada satılan bazı sûreler, Yasin ve duâlar olan çeşitli duâ kitaplarında mübin duâsı var bunları satın almak ve hediye etmek günah mıdır?”
DUÂ YAPMAKTAN KORKMAMALI

Duâ eğer tevhid inancına uygun bir metin, muhteva ve manaya sahipse mekruh veya bidat olmaz, kaynak aramaya da lüzum yoktur. Doğrudan Allah’a yapılan, aracıların bulunmadığı ve metni içerisinde maddî manevî ihtiyaçlarımızın zikredildiği duâların aleyhinde olunmaz. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, iman, duâ etmeyi gerektiriyor ve insan fıtratı şiddetle duâyı istiyor.1

Değil mi ki Cenâb-ı Allah “Duânız olmazsa en ehemmiyetiniz var?”2 buyurmuştur. Şu halde duâ yapmaktan korkmamalı.

Bin yıldan beri Müslümanlar duâ için âyet ve hadislerin lisanını kullandıkları gibi, bizzat kendi muztar dillerini de çok kullanmışlar, dertlerini Kadıül-Hacat’a arz etmişlerdir.

Duâ yapmamaktan korkmalıdır. Duâya müstağni kalmaktan çekinmelidir. Kabul emaresi görmeyince Allah’a küsmekten uzak durmamalıdır.

Bir metin ki, duâdır ve Allah’a karşı edep sınırında yapılmıştır; eğer sözleri dertlerimize uygun düşüyorsa yapılabilir.

MÜBİN DUÂSI

Mübin duâsı adıyla bazı kitaplarda bir duâ metni zikrediliyor. Bilindiği gibi Yasin Sûresi 83 âyettir. Ve bu sûrede yedi âyet “Mübin” ile bitmektedir. Yasin Sûresi okunup, her “Mübin” ile biten âyet okundukça bu duâ üç, beş veya yedi kere okunarak ihtiyaçlar Allah’a arz edilir, maddî-manevî gam ve sıkıntılardan kurtulmak için Allah’a sığınılır.

Şüphesiz sıkıntılarımızın gitmesi için sebepler bazında tedbir almalıdır. Fakat sebeplere başvururken, sebeplerin yetişemediği durumlarda bu duâ ile dergâh-ı İlâhiyeye arzuhal edilirse inşallah dert ve sıkıntılar, gam ve kederler Allah’ın lütfuyla gider, yerine huzur gelir.

Bu duâyı Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Yasin Sûresi okunurken yapılmasını tavsiye ettiği ve okuyan kimsenin gam ve kederden, sıkıntı ve dertten kurtulacağını umduğunu söylediği rivayet edilir. Bu duâ ile ilgili başka bir kaynağa rastlamadım.

Söz konusu duâ şudur:

Sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin.

Sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin.

Sübhâne men ceale hazâinehuu beyne’l-kâfi ve’n-nûni.

Sübhâne men izâ erâde şey’en en yekuule lehuu kün fe yekûn.

Allâhümme yâ müferric ferric (7 defa) Ferric annâ hemmî ve ğammî feracen âcilen ğayra âcilin bi-rahmetike yâ erhame’r-râhımîn. Ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Amîn.

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Zerreler beka âleminin cüzleridir 22 Nisan 2018 | 168 Okunma İnsan yaratılışı kopya edemez 02 Ekim 2017 | 204 Okunma Duânın en tatlı meyvesi nedir? 30 Eylül 2017 | 365 Okunma Celcelutiye’de niçin Süryanice kullanıldı? 29 Eylül 2017 | 501 Okunma Ye’cüc ve me’cüc çıkmış mıdır? 28 Eylül 2017 | 563 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar