Bir çıkış yolu bulunmalı…

Bilgelerin sözleri veya bazı şairlerin mısraları sahifelerce yazıyla açıklanabiliyorsa; bazen bir fotoğraf üzerine de onlarca sahifelik metin yazılabilir. İki gündür arka arkaya iki fotoğraf yayınlandı ki ikisi...

Yorumlar