Siyami Akyel
Siyami Akyel Milli Gazete

Kur’an İslam’ı ve dinlerasası diyalog

17 Temmuz 2017 | 82

“Kur’an İslam’ı” ve “Dinlerarası Diyalog” projesinin ortak hedefi “Peygambersizİslam”dır. Kur’an İslam’ı, Batı’da Katolik geleneğin bir kenara bırakılıp, “Sola Scriptura” yani “sadece kutsal kitabın (İncil)” söyleminin bir benzeridir. Hıristiyan-Protestan gelenekte kendini bulan sadece İncil’i kabul edip Katolik geleneğinin yok sayılması süreci 19. yüzyıla gelindiğinde “Kur’an İslam’ı” adıyla her şeyin sadece Kur’an’dan alınması fikriyle İslam dünyasında ortaya çıkmıştır. Batı’ya karşı mağlubiyet psikolojisi yaşayan zihinlerce ortaya atılan “Kur’an İslam’ı” söylemi özellikle Moğol istilası ve devamındaki İngiliz işgalinden bunalmış Hint ikliminde vücut bulmuştur. İslami gelenekte kabul gören sünnet anlayışına karşı başlatılan bu hareket, hadislerin güvenilirliği ile Peygamber Efendimize itaati ve O’nun örnekliğini sorgulayıcı bir fikri akım haline gelmiştir. “İslam sadece Kur’an’dan ibarettir” tezi çerçevesinde toplanan bu ekolün Hindistan’da vücut bulması tesadüf değildir. Zira bu hareketin çıkış tarihi İngilizlerin Hindistan’ı işgal ettiği yıllara tesadüf eder. 1858 yılında İngilizlerin Hindistan’ı işgali bu hareketin lideri SeyyidAhmed Han’ı, “Kurtuluşun tek reçetesinin Batı’daki gibi dini sorgulamaktan geçer” fikrine itmiştir. İşte bu, Batı’ya karşı kompleksin ve mağlubiyet psikolojisinin ta kendisidir.

Devamını Oku