‘Onlar?n kalbinde hüzün vard?’

Yukar?daki sözün Hz. Hüseyin’e ait oldu?u söylenir. Bü

Yorumlar