Hatip Dicle kusura bakmasın her şey gözönünde

Mobil telefonuma üst üste yığılan mesajlar, Cizre’den yükselen imdat çığlıkl

Yorumlar