Yargıda maklubeci var mıymış yok muymuş?

Bu yazıyı SABAH 

Yorumlar