Neden gözleri kör, kulakları duymaz oldu?

Büyük bir alçaklık resmediliyor gözümüzün önünde. Daha düne kadar, 

Yorumlar