Şeref Oğuz
Şeref Oğuz Sabah

Hızlı kaliteli güçlü sürekli

17 Şubat 2017 | 45

Parlamenter sistem içinde ekonomik süreçler, sıkça sorun yaşaya gelmiştir. Küresel rekabet baskısı altında dışa açık büyüme modeliyle yol alan ülkelerde parlamenter sistemin barındırdığı zaaflar, durgunluk veya kriz üretme istidadındadır.
Yakın tarihimiz krizler üzerinden yazılsa, fazlaca boşluk kalmaz. Zira siyasetinden ekonomik olana dek yığınca kriz ile boğuşa gelmiş, Türkiye'nin daha iyi yarına ulaşması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, en yüksek maliyetten öğrene gelmişiz.
Karmaşada yol alan yeni dünyada ülkeler, hızlı ve kaliteli karar alacak, güçlü uygulayıcıları barındıracak ve bunu da sürekli kılacak yapı arayışında... Hele ki korumacılığın giderek yaygın kanaat halini aldığı günümüzde, parlamenter sistemin doğasındaki zaaflar, daha yıkıcı hale gelebiliyor.
Parlamenter sistemin bana göre 3 büyük zaafı, vesayet ile tanımlanmış handikapları, koordinasyonsuzluğun doğurduğu bürokratik hantallıklar ve koalisyonların şekillendirdiği istikrarsızlıktır.
HANDİKAPLAR: Mevcut yapıyı düşünün... 2023 hedefleri için köklü reformlar yapmak, mega projeleri hayata geçirmek ve hızlı yol alabilmek için iktidar vesayet handikaplarıyla baş etmek zorundadır. Misal Anayasa Mahkemesi veya cuntacı zihniyetli ordu mensupları, uygarlık yarışının hız takozları olur.
HANTALLIKLAR: Lider, daha iyi bir yarın uğruna dünü geride bırakmak ve ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma yolunda dönüştürmek isteyebilir. Fakat kendisini barındırmayacak hiçbir yarına izin vermeyen bürokrasi, parla

Devamını Oku