Sahte mehdi derken şimdi de “Sahte peygamber”

Önceki yazılarımızda kendini mehdi veya mesih ilân eden ya da bağlılarınca öyle kabul edilen zevattan bahsetmiş, bu tip kimselerin mahcup ve rezil olduklarını veya olacaklarını anlatmıştık.

Yorumlar