“Kadının beyanı esastır!” denilirse…

Şimdiye kadar hukukta:• Adil ve doğru yargılanma hakkı, • Lekelenmeme hakkı,  • İspat külfetinin iddia edene ait olması, • Şüpheden sanık yararlanır ve • Masumiyet karinesi ilkeleri...

Yorumlar