Saygı Öztürk
Saygı Öztürk Sözcü

Gelin de seçimlerin sağlıklı yapıldığına inanın

11 Ocak 2017 | 358

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 8 Haziran 2016 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın “yükseköğrenim görmüş olmak” koşulunu taşımadığını öne sürdü. Erdoğan'ın, önceki seçimlerle cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı diplomalar verdiğini iddia etti ve bunun açıklamasını istedi. YSK Başkanı Sadi Güven, Başkanvekili Turan Karakaya, üyeler Mehmet Kürtül, Nilgün İpek, Ünal Demirci, Ali Kaya, İbrahim Zengin, İlhan Hanağası, Zeki Yiğit ve Haluk Kırca imzasıyla Ömer Faruk Eminağaoğlu'na cevap verildi. DİPLOMA İÇİN VERİLEN KARAR Yukarıdaki isimleri unutmadan YSK'nın, Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili soruya verdiği cevabı okuyalım: “Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde adaylık başvurusunda bulunan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibraz edilen diploma örneğinin incelenmesinde; Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü dört yıl süreli lisans diplomasının diploma numarasının 8345, mezuniyet tarihinin 1981 yılının Şubat ayı olduğu, Dekan Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel ile Rektör Prof. Dr. Orhan Oğuz imzalı diplomanın İstanbul 15. Noterince 27 Haziran 2014 tarihinde ‘Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğunu ve iki örnek verildiğini onaylarım' şeklinde onaylı olduğu anlaşılmıştır.” Kararın devamında da “Diplomanın sahte olduğu değil, sahteliği konusunda kuşku oluştuğunu YSK'nın bunu araştırması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu, soyut bir iddiadır. Seçim kurullarının delilleri araştırma ve toplama görevi yoktur” deniliyor. Üniversitesi ise diploma ile ilgili başvurulara, 28 Nisan 2014 tarihinde dönemin CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün sorusuna cevap verildiği belirtiliyor. Ama Öztürk'e gelen bir cevap da yok. O KARARDA İMZASI OLANLAR NEREDE? Cumhurbaşkanı'nın diplomasıyla ilgili YSK kararını öğrenen CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, diploma ile ilgili iddialar için “soyuttur” diyen üyelerin bugün nerede olduklarını merak ediyor. Başkan Sadi Güven imzasıyla 28 Kasım 2016 tarihinde Yıldız Hanım'a verilen cevabı okuyoruz:

Devamını Oku