Üç değişik tip

Öyle "tipler" vardır ki mensubu oldukları partiyi, derneği, düşünce akımını veya ideolojiyi varlıklarıyla kirletirler. O partiye, derneğe veya ideolojiye acırsınız, o derece. Bu tiplerin dillerinde "ihya"...

Yorumlar