ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Ali Gevgilili entelektüel korkaklardan değildi

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, popüler kültür, “Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültür” tanımıyla anlatılır .

Rüştü Bozkurt
Rüştü Bozkurt Dünya Gazetesi
20 Eylül 2018 | 27

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, popüler kültür, “Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültür” tanımıyla anlatılır.

Yakın zamanda ülkemizde de bir konferansa katılan Cristobal Rovit Klatwasser’ın anlatımıyla popülizm, toplumsal alanı ‘elitler” ve ‘halk” olarak ayıran; halkın iradesinin belirleyici olduğunu öne süren bir ideolojidir. Popülist algıya göre de ‘halk neyi tercih ediyorsa o iyidir’.

Popülizmin bir başka özelliği, genellikle bir başka ideolojiyle eklemlenmesidir. Avrupa’da bu günlerde ‘nativizmle eklemlenmiştir. - Özünde, göçe karşı durma, yerel halkın çıkarlarını koruma iddiasında olan siyasi akımdır- Bu açıdan bakıldığında, popülizmin oldukça demokratik olduğunu ileri sürebilirsiniz; çünkü halkın iradesini öne çıkarmaktadırlar. Popülistlerin tezlerine göre, elitler halkın çıkarlarına karşı oluşumlar yaratıyor; kendileri bu oluşumlara karşı çıkıyor; halkın isteklerini, iradesini ve egemenliğini savunuyorlar.

Popülizmi başka açıdan bakarak, olumsuz yönleriyle değerlendirenler ise azımsanacak gibi değil…

Popülist kolaycılık

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER