Aleviler Esad’a isyan ederse, kaderi çizilmiş demektir

Yorumlar