Mesela...

Resmi dil Türkçe’dir. - Arapça olsun, Kürtçe olsun diyen var mı? ...... Bayrak, ay yıldızlı bayraktır. - Pembe bayrak olsun diyen var mı? Başşehir Ankara’dır. - İstanbul olsun diyen var mı? Kim var?...

Yorumlar