Zamanın ruhuna karşı konabilir mi?

Medeni Kanun’un 1926 tarihli ilk çevirisinin 1. Maddesi’nin ilk cümlesi şöyleydi:“Kanun lafzıyla...

Yorumlar