Merak, imkân ve ihtimali kurcalamak

Hayal gücü insana bahşedilmiş muhteşem bir melekedir derken, imkân âlemini de “varlık âleminde var olup ancak açığa çıkmayan olgu”...

Yorumlar