Devlet, kurulmadı- çalınmadı!

CHP’nin “devleti kuran parti” veya “Cumhuriyeti kuran parti” iddiası, baskıdan doğma galat-ı meşhur yakıştırmalardan biridir. Yabancılaşmış aydının işine geldiği için de kimse...

CHP’nin “devleti kuran parti” veya “Cumhuriyeti kuran parti” iddiası, baskıdan doğma galat-ı meşhur yakıştırmalardan biridir. Yabancılaşmış aydının işine geldiği için de kimse düzeltme yoluna gitmedi. Bu iddia,sadece CHP’li politikacıların değil, bu partinin muhalifi olanların da dilindedir.
İster “ CHP, devleti kuran partidir” densin, isterse “CHP, Cumhuriyeti kuran partidir” densin...Bu iddiaların her ikisi de üstü örtülü yanlışlardır.
Yanlışlıklar şundandır:
Türk Devleti, Mete Han’dan beri vardır. Tarihler ve devirler içinde, Hanlık, Hakanlık, Sultanlık, Beylik, Padişahlık diye “idare tarzı” veya “rejim “ denilen yönetim isimleri almıştır. 29 Ekim 1923’te yeni bir devlet kurulmamıştır. Mevcut olan devlet, bir idareden diğer idareye ; Saltanat’tan Cumhuriyet’e geçmiştir. Bu intikali, kanun yapma müessesesi olan TBMM icra etmiştir. Yeni rejimine geçme teklifi, 1.TBMM’de reye sunularak gerçekleştirilmiştir. 23 Aralık 1876-28 Ekim 1923 Arası devlet idaresi anayasayla kayıtlıdır, Padişah,  sınırsız hükümran değildir. Meşruti hükümranlık mevzubahistir. 23 Temmuz 1908-28Ekim 1923 Arasında zaten çok partili hayat ve serbest seçimler vardır. 1923-1946 Arasıdaysa seçimler olsa bile Tek Parti rejimi caridir.
TBMM, 1. Meclis unvanıyla toplandığında meşruiyetini hem 1876 Kanun-ı Esasisinden alıyordu. 1921 Tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, kısa ve muvakkat/ geçici mahiyetteydi. Kanun-ı Esasi’ye son vermemişti. Cumhuriyet döneminde ilk yapılan ve devletin şekli Cumhuriyet, , dini İslam, makarrı/merkezi Ankara’dır gibi maddelerin yer aldığı anayasanın adı da “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”dur. Ki bu isim, maksadı çevreleme itibariyle doğrudur ve ABD anayasasının tam isim karşılığıdır.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 24 Nisan 1924 Tarihinde mecliste yine meb’usların reylerine sunulmak suretiyle mer’iyete/ yürürlüğe girmiştir.
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Zorlanan harita 17 Mayıs 2019 | 139 Okunma Fars baharı 16 Mayıs 2019 | 352 Okunma İdam cezasının gelmesi, seçimi kazandırır!.. 15 Mayıs 2019 | 362 Okunma Takvim 14 Mayıs 2019 | 47 Okunma Dün, bugün, yarın!.. 13 Mayıs 2019 | 1.193 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar