“Veba olan yere girmeyiniz!..”

  “Belalardan, tehlikelerden, gücünüz yettiği kadar sakınınız." Sual: Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa, o yerde kalmak mı yoksa orayı terk etmek mi gerekir?Cevap: Muhammed Zerkânî hazretleri...

Yorumlar