Mahşerin üç atlısı (2) - İltihap mühim mesele

Bu köşenin müdavimleri çok iyi bilirler ki en az genetik faktörler kadar çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimlerimiz de nasıl yaşlanacağımızın önemli ve etkili belirleyicileridir.

Yorumlar