Şeyh Muhyiddin’den seçilmiş sözler

Şeyh Muhyiddin, okurlarını, daha genel söyleyişle tâliplerini şu iki konuda uyarır:Birincisi...

Yorumlar