Kontrollü sosyal hayatın din ile tahkim edilmesi

Dispozitif sözcüğünün geldiği Latince dispositio teriminin, son tahlilde tanrıbilimsel oikonomia kavramının bütün semantik zenginliğini yüklenmesinden hareketle Agamben, şu hükme varır:

Yorumlar